Stikkord

, , , , , ,


Merk følgende:

NB! Her er kommet endringer når det gjelder retten til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført mørkekjøring

Personer som skal øvelseskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs ved en godkjent opplæringsinstitusjon før øvingskjøringen kan starte.  Trafikalt grunnkurs avsluttet i perioden 16.mars – 31.oktober gir rett til å øvelseskjøre mellom 16.mars og 31.oktober, selv om opplæring i mørket ikke er fullført jf. Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. § 8-1 femte ledd.

Gå inn her og lesmer om trafikalt grunnkurs.

 

Gå inn her for å se hva som står i lovverket om trafikkopplæring