Stikkord

, , , , , ,


Illustrasjonsfoto - lastebildekk

lastebildekk

Illustrasjonsbilde - vinterdekk og felg

Personbildekk

Sjekk av dekkene

Den viktigste sjekken av dekkene på bilen, eller kjøretøyet du skal bruke er å sjekke at det sitter fast, at det er fri for skader, og riktig lufttrykk, i tillegg sjekker man regelmessig at mønsterdybden er god nok.

Sjekke at dekkene sitter fast

Bruk et hjulkryss og stram etter ved behov, eller se og kjenn at mutrene sitter fast.  Særlig den første tiden etter dekk-skifte vår og høst er det vanlig at man må etterstramme mutrene, men også ellers i året må det sjekkes.

Sjekke og se etter skader

Man går rundt og sjekker hvert enkelt hjul for synlige skader.  En spiss stein kan fort kile seg og lage fare for skade eller punktering.  Ellers er det utrolig hva som kan feste seg inn i et dekk. Spiker, skruer, glasskår med mer.  Ellers kan det være rifter i dekket eller skader på felg som kan påvirke dekkets videre levetid og faren for punktering.

Økt sikkerhet og mindre drivstofforbruk med riktig lufttrykk

Riktig lufttrykk påvirker det aktuelle dekkets kontakt med underlaget (veggrep), og er dermed med på å øke din sikkerhet når du kjører. Type dekk, gummiblanding, lufttrykk, mønsterdybde, bredde, diameter og profil er selvfølgelig medvirkende sikkerhetsfaktorer, men det er korrekt lufttrykk som avgjør om du får optimal uttelling av disse faktorene.

Dekkets gripeevne er har betydning både ved akselerasjon, bremsing og svinging, uansett vei og føreforhold.  Ved kjøring i høy fart i regnvær er det høyere fare for vannplaning. Dette er det mønsteret skal ta seg av, og drenere vannet vekk slik at veigrepet opprettholdes slik at du kan bremse og styre unna ved behov.

I tillegg har dekkets gripeevne stor betydning for fremkommeligheten og komforten på vinterføre.

Sjekke riktig lufttrykk

Sjekke lufttrykket i dekkene må gjøres når dekkene er kald, fordi ved kjøring blir dekkene noe varmere og da utvider trykket seg, og det vil gi feil ved sjekk.

Man kan bruke en dekktrykkmåler som er digital, denne kan kjøpes for noen hundrelapper, for eksempel hos NAF.

Dekktrykkmåler-NAF

Riktig lufttrykk = spare penger og miljø

Om du kjører med riktig lufttrykk vil du også spare penger og miljø.

Dekk med for lavt lufttrykk har en større rullemotstand, slik at det kreves høyere energi (drivstofforbruk) for å drive hjulene framover. Dekkene kan lettere bli skadet, ved at selve konstruksjonen i dekket blir skadet, ved for lite luft i dekkene. I tillegg får dekkene opptil 40 % kortere levetid, ved at de slites for mye i ytterkantene av dekket. Det betyr at du oftere må bruke penger på å skifte til nye dekk.

Dekk med for mye luft vil heller ikke være bra. Dekket slites ekstra på midten av dekkets slitebane, og dermed forkorter det også dekkets levetid.

Hvor finnes informasjon om riktig lufttrykk til bilen?

Noen tror at det står opplysninger om lufttrykk i bilens vognkort, DET stemmer ikke.

Informasjon om riktig lufttrykk finner du derimot alltid i bilens instruksjonsbok, i kapitlet om dekk. Ut fra hvilken dimensjon på dekkene du har på bilen, blir det beskrevet hva som er riktig lufttrykk på framhjulene og bakhjulene, og om bilen er lett lastet (1-3 personer) eller tungt lastet (4-5 personer).

Hvis man ikke har instruksjonsboken tilgjengelig, så kan man forsøke å se i tanklokket på bilen, enkelte bilprodusenter har satt en lapp der, rett og slett fordi man kan sjekke dekkene samtidig som man fyller drivstoff.

En tredje mulighet er å se på dørstolpen mellom for og bak i kupeen, der bruker det også å være informasjon om lufttrykk.  Utover dette finnes det dekktavler som står på veggen hos bensinstasjonene, disse bør man dobbeltsjekke med instruksjonsboken om at de stemmer.

 

Sjekke om mønsterdybden er god nok

Det å sjekke om mønsterdybden i dekket er godt nok, er ikke det samme som å sjekke om det er lovlig.

Ifølge loven skal mønsterdybde på sommerdekk være minst 1,6 mm.  Vinterdekk på personbil skal dekkene være minst 3 mm og på kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg, er minstekravet på vinterdekk 5 mm (dette er nytt fra vintersesongen 2013/2014).

For å hjelpe seg til å sjekke dekkenes mønsterdybde kan man benytte den kombinerte dekktrykk- og mønsterdybdemåleren fra NAF.

Mønsterdybdemåler

Du sjekker tre steder på bredden av dekket (høyre, midt,venstre) her bør det være jevn slitasje.

Er det ujevnt slitt kan det tyde på lengre tids feil lufttrykk, særlig hvis forskjellen er på midten. Mest slitt på midten, da har du hatt for mye luft. Minst slitt på midten, og mest på sidene, da har du hatt for lite luft.

Har du en skjevhet der for eksempel begge dekkene framme er slitt mest på innersiden av dekket, ja da kan det være feil hjulstilling eller feil med forstillingen på kjøretøyet. Til sist, dersom det er punktvis slitasje, så bør du sjekke om støtdemperne på bilen er slitt.

Sommer- og vinterperiode

Når er det lov til å bruke piggdekk, vinterdekk og sommerdekk?

– Du som sjåfør må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veggrep. Når det er glatt får du bedre veggrep ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger eller kjetting.

I Nord-Norge er det i perioden 1.mai til 15. oktober ikke tillatt å bruke piggdekk.

I Sør-Norge er det i perioden fra første mandag etter 2.påskedag til og med 31.oktober ikke tillatt å bruke piggdekk.

Men hvis føret i denne tiden tilsier det, så kan du likevel bruke piggdekk, dersom det er nødvendig for å være godt nok skodd.

I piggdekk-perioden er minste lovlige mønsterdybde på 3 mm, uansett dekktype på kjøretøy under 3500 kg tillatt totalvekt, og 5 mm på kjøretøy over 3500 kg tillatt totalvekt.

NB! Brukes piggdekk, så skal det være piggdekk på alle hjul.

Hva skjer dersom man har ulovlige dekk?

Sanksjonene som  inntreffer ved å ha for lav mønsterdybde er 750 kr pr dekk. Et lignende gebyr er det for manglende vinterdekk.  Det kan også ende opp med at man får bruks-forbud på kjøretøyet og anmeldelse dersom det er alvorlig overtredelse.

Når det gjelder piggdekk, gjelder følgende kjøretøy over 3500 kg tillatt totalvekt:

Piggdekke er kun tillatt brukt i perioden hvor det er påbudt å benytte dekk med over 5 mm mønsterdybde, om ikke føreforholdene gjør det nødvendig.

Utstyres kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med piggdekk, må det ha piggdekk på hjul som sitter på samme aksel.

Dersom det er tvillingmontering er det tilstrekkelig med piggdekk på ett av hjulene.

I Forskrift om bruk av kjøretøy, er det mer informasjon om dekk og krav.

Her kan du se de nye reglene for bruk av dekk, som var satt igang høsten 2013, det er en pdf-fil.

Her kan du se de nye reglene for bruk av dekk, som var satt igang høsten 2013 engelsk versjon, pdf-fil.

2014  ©  Rune Moe Fredriksen – trafikksamfunn.com