Stikkord

, , ,


 

Førerkort

Førerkort

 

 

Førerkort alderskrav:

Førerkortforskriften § 3-1. Førerkortklasser – Oversikt over minstealder

Førerrett i Norge erverves i følgende internasjonale klasser og med følgende krav om minstealder m.m,:

 1. Klasse AM – moped – 16 år, men 18 år for tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batteriets vekt ved eldrift) over 150 kg.
 2. Klasse A – Motorsykkel, direkte erverv – 24 år.
 3. Klasse A – motorsykkel, etappevis erverv – 20 år forutsatt minst 2 år kjøreerfaring med klasse A2, ellers kreves det minst 2 års kjøreerfaring med klasse A2 før fylte 24 år. Minstealderen er likevel 21 år for tre-hjuls motorsykkel med en effekt på over 15 kW.
 4. Klasse A2 – mellomtung motorsykkel – 18 år.
 5. Klasse A1 – Lett motorsykkel – 16 år.
 6. Klasse B – Personbil, varebil – 18 år.
 7. Klasse C – Lastebil  – 21 år *
 8. Klasse C1 – Lett lastebil
 9. Klasse D – Buss – 24 år *
 10. Klasse D1 – Minibuss -21 år *
 11. Klasse CE – tilhenger til C – 21 år *
 12. Klasse C1E – tilhenger til C1 – 18 år
 13. Klasse DE – tilhenger til klasse D – 24 år *
 14. Klasse D1E – tilhenger til klasse D1 – 21 år *

* Minstealderen for utstedelse av førerkort i klassene C, CE, D, DE, D1 og D1E kan være lavere for person som har påbegynt eller fullført godkjent opplæring etter yrkessjåførforskriften av 16. april 2008 nr. 362.

Førerrett i klasse AM kan for kjøring i Norge være begrenset ved påføring av de nasjonale kodene 145, 146 eller 147.

145, begrenset til å kjøre tohjuls moped og tre eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes vekt ved eldrift) ikke over 150 kg. Førerretten gir ikke fritak fra kravet om trafikalt grunnkurs for øvingskjøring.

146, begrenset til å kjøre tohjuls moped, amt rett til å kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes egenvekt ved eldrift) ikke over 150 kg.

147, Begrenset til å kjøre tre- eller firehjulsmoped.

Førerrett i klasse B1 (firehjuls motorsykkel) kan utstedes ved innbytte, fornyelse eller duplikat av tilsvarende førerkortklasse utstedt i annen EØS-stat. Minstealderen er 18 år.

Førerrett i Norge kan erverves i følgende nasjonale klasser og med følgende krav om minstealder:

 1. Klasse S – beltemotorsykkel – 16 år, men 18 år hvis beltemotorsykkelen har et forhold mellom effekt og egenvekt på over 0,2 kW/kg.
 2. Klasse T – traktor, begrenset totalvekt – 16 år når traktor med eller uten tilhenger har samlet tillatt totalvekt på høyst 25.000 kg.
 3. Klasse T – traktor, ubegrenset totalvekt – 21 år eller 2 års kjøreerfaring med klasse T.

Nasjonale førerrettigheter er gyldige for kjøring i utlandet i den grad disse aksepteres av vedkommende myndigheter.