Stikkord

, , ,


Førerkort

Førerkort

Nye førerkortregler og klasser

19 januar 2013 trådte nye førerkortregler i kraft. De nye reglene omfatter de som skal kjøre bil og henger, unge motorsyklister, og unge yrkessjåfører. Her har krav til alder og
opplæring blitt endret.

Førerkortforskriften § 3-5. førerrett i klasse B:

Førerrett i klasse B gjelder for:

  1. Motorvogn (unntatt motorsykkel og moped) med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg o godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.
  2. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
  3. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr, 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3500 kg.
  4. Vogntog bestående av motorvogn som omfattes av nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og vedkommende har fellesskapskode 96 påført førerkortet.
  5. Firehjuls motorsykkel.
  6. Moped

I Norge omfatter førerretten også føring av:

  1. Traktor og motorredskap hvor kjøretøyenes tillatte totalvekt er høyst 3500 kg, eventuelt med tilhenger når kjøretøyets konstruktive hastighet er høyst 40 km/t.
  2. Beltebil med eller uten tilhengerslede.
  3. Tilhenger til firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm³ når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.

Hva er kode B96?

Med en ny kode 96 til førerkortet kan du kjøre bil og tilhenger som til sammen har tillatt totalvekt 4250 kg.

Du får førerkort i klasse B kode 96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring.

Dette består av veiledningstimer trinn 2 og trinn 3, kurs i sikring og merking av last og sikkerhetskurs på veg. Du trenger her ikke ta ny førerprøve for å få kode 96 på førerkortet.

Førerkortforskriften § 3-11. Førerrett i klasse BE

Førerrett i klasse BE gjelder for vogntog bestående av motorvogn som omfattes av § 3-5 første ledd nr. 1 og tilhenger med tillatt totalvekt høyst 3500 kg.

I Norge omfatter førerretten også føring av traktor og motorredskap, begge med tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg og med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger.