Stikkord

, , ,


Dette er en side jeg la ut for ett år siden, som jeg nå legger ut som vanlig innlegg.

 

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Håpløst mobilforbud, eller helt greit?

2.mai 2013 trer det jeg kaller en håpløs lov i kraft, nemlig forbud mot å taste på telefonen under kjøring, selv om telefonen står fastmontert i holder.

Loven er håpløs fordi den kun omfatter mobiltelefon.  Om man trykker på stereoen og andre fastmonterte enheter f.eks. Tablets eller PAD, så er ikke det omfattet av den nye loven.

Hvorfor er det bare mobiltelefon som er «den store stygge ulven»?  Det hele blir bare helt feil. Når det først settes en slik lov, så bør den omhandle alle forstyrrende elementer, utover radio, som man har fått i bilen de siste to tiår.  Da mener jeg GPS, mobiltelefon, kamera, Ipads eller Tabs, videospill også videre. Det blir for dumt å lage en lov som kun angår mobilbruk.

For øvrig støtter jeg fullt og helt at det skal være forbudt å bruke disse enhetene håndholdt under kjøring og da særlig prat og SMS-skriving under kjøring.  Men å slå et telefonnummer for å ringe, for så å snakke i handsfree må absolutt være lovlig.

Uansett, om man pga. mobilbruk eller at man skifter cd eller skrur på radioen og er uoppmerksom nok til å havne i trøbbel, vil man alltid kunne dømmes etter VTL § 3 og at man i så tilfelle ikke var hensynsfull, aktpågivende og varsom nok.

For øvrig kan den nye regelendringen leses i linken under:

Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn.

Trygg Trafikk er veldig glad for den nye lovendringen.