Stikkord

, , , , ,


Dette er et innlegg skrevet i juli 2013

 

Syklister langs veien – «Tour de France wannabe`s»

Jeg har lite og ingenting imot at syklister som holder tempo 30 km/t pluss velger å bruke den vanlige veien framfor å benytte gang og sykkelsti. Der har de faktisk et poeng i at det er tryggere for alle at de holder seg til veien.

Men det er en ting som irriterer meg med syklister på veien, det er disse som ser ut til å «eie» veien, og som viser lite eller ingen tilpasningsevne i forhold til at de faktisk er saktegående kjøretøy på veien.

Et eksempel på dette:

Jeg kom kjørende på motorsykkel på tur hjem fra jobb her en ettermiddag, da jeg tok igjen en bil som kjørte litt sakte, og framfor bilen var en syklist.  Det var svingete, så bilen framfor valgte å vente med forbikjøring.  Litt lenger framme var det en busslomme. Hadde det vært meg som syklet ville jeg syklet innom busslommen for å slippe forbi trafikken bak, men det tenkte ikke denne syklisten.  Han bare fortsatte ufortrødent videre.  Ergo måtte bilisten kjøre enda en stund før vedkommende hadde mulighet å kjøre forbi. Tilslutt ble bilisten såpass utålmodig at det ble en litt skummel forbikjøring oppå bakketopp.  Med andre ord en skummel situasjon som oppsto på grunn av en som jeg kaller «Tour de France wannabe».

 

 

 

I Vegtrafikklovens § 3 «Grunnregler for all trafikk» står det følgende:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen».

Om det hadde oppstått en situasjon med bil imot, hvem ville da fått skylda? Hvem hadde vært medskyldig?