Stikkord

, , , , ,


Militærøvelse Cold Response 2014

Det er militær øvelse fra 7. ti 21. mars 2014 i området Tjeldsund i sør – Finnsnes i nord.  Det skal fraktes store mengder folk og utstyr i denne perioden.

Det er personell fra en rekke nasjoner.  Amerikanere, briter og nederlendere er vanlig, men der er flere med i år.

Når så mye personell og utstyr skal fraktes via det offentlige veinettet, så er det nødt til å skje i puljer. Militæret kjører i kolonne, med beltevogn og stridvogner.

Hvordan skal vi som sivile kjørende opptre, når vi da tar igjen en kolonne, eller når vi møter en?

Det er vel ingen tvil om at man må oppføre seg når man møter, passerer eller skal kjøre forbi en kolonne, det er nok ikke lurt å gjøre slik som her.

Hvordan merkes bakerste og fremste kjøretøy i en militærkolonne?

Første kjøretøy skal ha skilt foran med teksten «Militær kolonne», i tillegg til blått flagg (blått lys i mørket). Siste kjøretøy har skilt bak med samme tekst i tillegg til grønt flagg/lys.

Hva sier trafikkreglene om militærkolonne?

I Lovdata finnes det nødvendig informasjon om militærkolonne og privat kolonne (gravfølge med mer).

Hva slags nasjonaliteter møter vi og hvor godt kjenner de, de nordiske føreforholdene?

Det er ifølge informasjonsskrivet fra forsvaret, som kom i posten idag, informert om at det er 16000 deltakere på øvelsen, og 7000 av disse er fra utenlandske styrker.

Det deltar 15 nasjoner, og det kommer styrkebidrag fra: Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Irland, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, USA, Tyskland og Storbritannia. Bidragene er i form av sjø-, luft-, land-, og spesialstyrker. I tillegg kommer styrker fra NATO. (Opplysning fra forsvarets informasjonsbrosjyre).

Trafikale utfordringer

De aller fleste av deltakerne som kommer, kommer fra land som har høyrekjøring i trafikken. Men der er et unntak, nemlig Storbritannia. De har sikkert blitt opplært og fortalt om de norske og nordiske reglene, men hva skjer i en stresset situasjon?

Kan det tenkes at en stresset soldat kan gjøre feil, og glemme høyrekjøringen?

Vær litt OBS på den muligheten.

Hva med kjøreferdighetene?

Det er ingen tvil om om at store deler av styrkene som er med i øvelsen, ikke er vant med nordiske kjøreforhold. De tyngre kjøretøyene kjører med piggdekk, men det er pigger på dekk som ikke er veldig godt egnet for vanlig veg og nordiske forhold. Beltevognene er som kjelker langs veien, og kan plutselig bare vri seg rundt. Så vær OBS!

Her er video fra militærøvelsen i 2012

Lykke til og kjør pent!