Stikkord

, , , , , , ,


Hva er en yrkessjåfør?

En yrkessjåfør utfører varetransport, anleggstransport, bulktransport, tanktransport, spesialtransport eller andre nasjonale og internasjonale transporter.

Hva er en logistikkopratør?

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Klargjøring for forsendelse av gods og sikring av last, er blant arbeidsoppgavene.

Hvordan blir man yrkessjåfør og hvordan blir man logistikkoperatør?

I Norge kan man ta utdannelse til yrkessjåfør på flere måter.  Den vanligste måten er i videregående skolegang.

Ved å søke seg til en skole som tilbyr studieretningen Service og samferdsel VG1 eller TIP VG1, kan man etter ett år søke seg videre til VG2 Transport og logistikk.

I denne studieretningen vil man lære Bransjeteknikk med innhold som: transport av farlig gods på veg (ADR), opplæring til førerkort klasse B (personbil) og truckførerkurs.

Videre lærer man om transport og logistikkbransjen som eget fag.  Vær obs på at dersom du søker en utdanning som inneholder lite teori, så er ikke dette studiet rett valg. Transport og logistikkfaget inneholder mye teori.

På siste halvåret vil elevene velge om de skal gå videre til å bli yrkessjåfør eller logistikkarbeider og bruke mye tid til å fordype seg innen disse fagretningene i faget som heter Prosjekt til fordypning.

Etter-/ iløpet av VG2 Transport og logistikk vil man påbegynne ei lærlingetid som danner grunnlaget for en fagprøve.  Det er fordelaktig å la et opplæringskontor hjelpe deg i å finne lærlingbedrift.  Opplæringskontoret er eid av en rekke transport og logistikkbedrifter, og fungerer som et bindeledd mellom skoler og bedrifter.

For de som skal bli yrkessjåfør og er over 18 år vil gå videre i en ti ukers opplæring til førerkort i tyngre klassser, samt grunnutdanning for yrkessjåfører.  I Nord-Norge er det slike skoler i Alta i Finnmark og i Melbu i Nordland, disse kalles såkalte landslinjer og er spesialisert seg i forhold til opplæring i videregående skole på tyngre kjøretøy.

For de som velger å bli logistikkarbeider er det noe lettere.  Her kan de etter VG2 gå direkte inn i en lærlingperiode.

Lærlingperioden for begge valgene er to år.

På utdanning.no kan du lese mer om det å være yrkessjåfør og det å være logistikkopratør.