Stikkord

, , , ,


Hvorfor sendes de ut?

Hvorfor får ikke asylsøkere som har jobbet hardt for å bli integrert i Norge, få bli i Norge? Er det nødvendig å splitte en familie, slik som vi har vært vitne til i saken rundt Yalda, og nå sist der 19 år gamle Mojtaba Balkhi splittes fra familien og blir sendt til Afghanistan. Er det ingen som kan overprøve Utlendingsnemdas (UNE)  avgjørelse?

I begge disse tilfellene er det snakk om asylsøkere som kommer til Norge og får ei behandling som er umenneskelig, umenneskelig fordi behandlingstiden tar årevis. Det er familier som bruker tiden godt mens de er her, de integrerer seg godt, og lærer seg norsk, og er en ressurs for samfunnet. Hvorfor skal UNE ødelegge dette?

I august var det en tragisk hendelse i Årdal, der en asylsøker som skulle sendes ut av landet, gikk amok og drepte to mennesker. Han har med det «berget» seg, han får nemlig bli, riktignok innenfor fengselsmurene.

Det er nok av asylsøkere som sliter eller er lite interessert i å integrere seg her i landet. De kommer hit på ikke gyldig grunnlag, gjerne med falsk pass, falske papirer med mer, og med kriminelle interesser. Det er mennesker som burde sendes rett ut. Det er disse som plutselig «forsvinner» mens papirene deres sjekkes, og dukker opp, gjerne som en del av et kriminelt nettverk, narkohandel, vinningsforbrytelser, vold, og drap.

Asylsøkere som kommer til Norge og som er interessert i å bidra i samfunnet, burde få bli i Norge. Mange er godt utdannede personer, som må flykte på grunn av krig eller forfølgelse i hjemlandet. Hvorfor kan ikke Norge og UNE se at de er ressurser som samfunnet her i Norge har bruk for?

Håper virkelig at Utlendingsnemdas avgjørelser blir sjekket ut og overprøvd der det er tydelig at noe er galt med avgjørelsen.