Stikkord

, , ,


Syklister i terrenget og på fjellet

De siste par årene har det blitt veldig vanlig at man tar tråsykkelen fatt og sykler til fjells. Det er vel og bra, det er bra at folk bruker naturen. Dessverre legger lager syklistene tydelige spor etter seg der de har vært, da man tydelig kan se hjulsporene i stiene de har valgt å sykle på. Dette hadde i og for seg ikke vært så galt dersom syklistene hadde kunne vente med å sykle i terrenget inntil terrenget var blitt tørt etter snøsmeltingen om våren.

Syklistene har sin fulle rett til å sykle i naturen og på fjellet, på lik linje med dem som velger å gå til fots eller jogge. Men de har også en plikt til å vise hensyn på sin ferd.

Friluftsloven regulerer syklistenes og andres rettigheter: Ifølge Friluftsloven § 2, kan enhver sykle på vei eller sti i utmark når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. På fjellet er det også lov til å sykle utenfor stiene, dette er hovedregelen. Det finnes likevel unntak, der retten til sykling (og andre aktiviteter i naturen) kan begrenses. Disse unntakene går foran hovedregelen om fri ferdsel.

For syklistene er det verdt å merke seg Hensynsregelen i Friluftsloven § 11. hvor det står at den frie ferdselsretten gjelder bare når man opptrer hensynsfullt og varsomt for å ikke volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.

 

Avslutningsvis vil jeg vise noen bilder som viser syklistenes herjinger på stiene opp mot Grønlibruna på Kvaløya.

Sykkelskader1 Sykkelskader2 Sykkelskader3 Sykkelskader4 Sykkelskader5 Sykkelskader6 Sykkelskader7

 

 

 

 

 

Kilder:

Friluftsloven

Allemannsretten.no