I dag klokka 11:11 er det total solformørkelse 

_MG_2013

Solformørkelsen sett gjennom en gul boks, brukt som filter

_MG_1994

Solformørkelsen sett gjennom en sveisemaske

_MG_2001

Solformørkelsen sett gjennom en sveisemaske

Hva er en solformørkelse?

En solformørkelse forekommer når månen passerer mellom solen og jorden, slik at solen dekkes helt (total solformørkelse) eller delvis.

ScreenHunter_000000980

Bilde hentet fra nrk.no

Total solformørkelse

Det forekommer når solen er totalt dekket av månen. Den intenst lyse solskiven erstattes av den mørke usynlige måneskiven. Solens korona som ellers er alt for svak til å kunne sees, blir nå synlig som en lysende ring. Totaliteten er kun synlig fra en svært smal stripe på jordoverflaten.

Ringformet solformørkelse, kalt annulær.

Den forekommer når solen og månen er eksakt på linje sett fra jorden, men månen er for langt vekk fra jorden til å dekke hele solskiven. Solen vil da sees som en svært lyssterk ring rundt månen.

Delvis solformørkelse.

Forekommer når solen og månen ikke er helt presis på linje. Månen vil da bare delvis skygge for solen. Dette er det som kan sees under alle de andre tre andre typer formørkelser på steder som ligger utenfor sentrallinjen. Dette kan også forekomme selv om sentrallinjen ikke treffer jorden i det hele tatt. Kilde: Wikipedia.

Hva er en Solformørkelse? Det kan du lese mer om her.